WORLD, EGYPT and SYRIA

Egypt and Syrıa a civil war continues.
Thousands of people are injured, hundres of people die.
Unfortunately, most of the nations, responds to.
Remember that the American Civil War.
Between North and South.
Commanders General Grant and General Lee.
Many people died and were injured.
At further Yugoslavia, Bulgaria, Romania, Bosnia-Herzegovina, Iraq.
May happen to you, one day.
Let’s do something, point.
Let’s do something for humanity.
For the future of the world, for humanity’s, for the future of our children.
Together, hand in hand.
God bless us all.
Best regards and happiness.

………………………………………………………………………………………………………….

DÜNYA, MISIR ve SURİYE
Mısır ve Suriye’de bir iç savaş devam etmektedir. Binlerce kişi yaralanmakta, yüzlerce kişi ölmektedir.
Ne yazık ki milletlerin çoğu duyarsız kalmaktadır.
Amerika İç Savaşı’nı hatırlayınız. Kuzey ve Güney arasında.
Komutanlar General Grant ve General Lee.
Birçok kişi ölmüş ve yaralanmıştı.
Daha ileri tarihlerde Yugoslavya, Bulgaristan, Romanya, Bosna-Hersek, Irak.
Bir gün sizin başınıza da gelebilir.
Gelin bir şeyler yapalım.
Dünyanın geleceği için,
İnsanlığın geleceği için,
Çocuklarımızın geleceği için.
Hep beraber elele.
Allah hepimizi korusun.
Saygılar ve mutluluklar.